Dirbti pagal atnaujintas programas jau pasirengusios mokyklos dalijasi patirtimi

dalijasiNuo rugsėjo mokyklose bus pradėtas diegti atnaujintas ugdymo turinys: nelyginių klasių mokiniai mokysis pagal atnaujintas ugdymo programas, lyginėse klasėse bus tęsiamos ir užbaigiamos dabartinės programos. Norint padėti mokytojams geriau susiplanuoti darbą klasėse, pradėti skelbti ilgalaikių ugdymo planų pavyzdžiai.

Nacionalinė švietimo agentūra parengė ir paskelbė apie 80 planų pavyzdžių mokomiesiems dalykams bei klasėms. Planuojama, kad bus pateikta dar apie 100 pavyzdžių.

Planų pavyzdžiai skelbiami švietimo portale emokykla, jie padės mokytojui ugdymo turinį pritaikyti atsižvelgiant į įvairius mokinių poreikius, ir ugdyti atnaujintose programose numatytas mokinių kompetencijas. Mokytojai, remdamiesi pavyzdžiais, pasirinks ir sukonkretins savo ugdymo planų formas ir turinio struktūrą. Dirbdami pagal atnaujintas programas jie savo nuožiūra galės rinktis 30 procentų ugdymo turinio.

Pasirengimas diegti atnaujintas programas vyksta antrus metus. Nacionalinė švietimo agentūra surengė daug informacinių renginių pedagogams, mokyklų vadovams, švietimo pagalbos specialistams, savivaldybių atstovams. Kiekvienai atnaujintai ugdymo programai parengtos rekomendacijos, kuriose pateikiami praktiniai pamokos planavimo, užduočių ir vertinimo pavyzdžiai. Visa metodinė medžiaga skelbiama švietimo portale. Šiuo metu irgi vyksta mokymai, tikslinės konsultacijos  lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokytojams.

Mokyklos dalijasi patirtimi ir žiniomis

Mokytojai, mokyklos taip pat išsibando pamokas pagal atnaujintą ugdymo turinį, dalijasi žiniomis su kitomis.

Marijampolės savivaldybės Mokolų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Bagdonienė, laikinai einanti ir direktorės pareigas, pasakoja, kad mokykloje 2022 m. pavasarį buvo sukurta atnaujinto ugdymo turinio darbo grupė, kurios pirmasis darbas buvo sudaryti pasirengimo darbų ir veiklų planą.

Anot pašnekovės, nepraleisti svarbiausių dalykų labai pagelbėjo Marijampolės savivaldybės ugdymo turinio atnaujinimo specialistų sudėliotos gairės, ką ir kada turi nuveikti mokyklos, kad tinkamai pasirengtų taikyti atnaujintas programas. „Informacijos, kaip pasiruošti pokyčiams, yra tikrai daug. Sakyčiau, vienas iš iššūkių buvo atsirinkti informaciją ir kryptingai dirbti pagal pasirengtą planą, nesiblaškyti“, – kalba A. Bagdonienė. Ji pasakoja, jog nagrinėdamiesi atnaujintas programos, gimnazijos mokytojai dažnai lankėsi vienas kito pamokose, stebėjo, konsultavosi, taisė vienas kitą.

Panašiai pasirengimo darbus planavo Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos pedagogai. Kaip pasakoja šios mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Šulcienė, mokykloje buvo suburta Ugdymo turinio atnaujinimo darbo grupė, kuri parengė darbų planą ir nuosekliai ruošė kolegas dirti pagal atnaujintas programas. Jos nariai sudėliojo pamokų planus, apibrėžė sėkmės kriterijus, išsiskaičiavo, kiek pamokų per savaitę sudaro tie 30 proc. mokytojo nuožiūra parenkamo turinio ir kaip produktyviausia būtų jį išnaudoti.

Ši uostamiesčio mokykla jau pasitvirtino ir ilgalaikio planavimo formas, tad visi mokytojai, naujais mokslo metais dirbsiantys pagal atnaujintas programas, jau gali planuoti savo ugdymo turinį. Mokykla apie artėjančias permainas informavo ir tėvus bei mokinius: parengė informacinį lankstinuką, o mokytojų ir mokinių iniciatyva buvo sukurtas ir animuotas filmukas apie tai, kas ir kodėl keisis, atsinaujins ugdymo programose, kaip tai pakeis ar nepakeis mokymosi procesą.

Ugdymo turinio atnaujinimo komanda dirba ir Alytaus Panemunės progimnazijoje„ Siekiame kuo geriau pasirengti, todėl mokomės kursuose, skaitome, gilinamės į dokumentus, pasirengėme atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planą. Neslėpsiu, iš pradžių buvo nerimo, kaip reiks dirbti pagal atnaujintas ugdymo programas, bet taip juk būna su visomis naujovėmis. Įsitikinome, kad dirbame teisinga kryptimi, kai sulaukėme kitų mokyklų prašymų pasidalinti patirtimi. Ir tai, manau, vienas geriausių būdų mokytis ir mums patiems“, – sako Alytaus Panemunės progimnazijos direktorė Giedrė Romaškienė.

Progimnazija savo patirtimi dalijosi su Kaišiadorių rajono Žiežmarių gimnazija, Varėnos „Ryto“ progimnazija, kitomis Alytaus bendrojo ugdymo mokyklomis.

Šįmet organizavo konferencijas ir kūrybines dirbtuves, skirtas mokykloms ir pedagogams pasiruošti diegti atnaujintą ugdymo turinį, taikyti jį pamokose, organizuoti mokymą ir t.t. G. Ramoškienė sako, kad kolegos iš kitų mokyklų visada gali drąsiai kreiptis, jei nori  pasikonsultuoti ar pasidalinti savo patirtimi.

ŠMM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode