Vairas
Kavaliauskas
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

UAB „Mažeikių vandenys“ informuoja, kad nuo 2020 m. lapkričio 1 d. įsigalioja geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo ir atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros paslaugų bazinės kainos, suderintos 2020 m. rugpjūčio 21 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. 03E-757 bei nustatytos 2020 m. rugsėjo 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-246, įsigalioja nuo 2020 m. lapkričio 1 d.Naujomis kainomis bus atsiskaitoma nuo 2020 m. gruodžio mėn. (už lapkričio mėnesį ir vėliau suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).


Atsižvelgiant į kainų pasikeitimą raginame gyventojus iki šių metų spalio31 d. deklaruoti vandens skaitiklių rodmenis ir susimokėti.

 

Paslauga Kaina be PVM Kaina su PVM
  1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus:
1,80 €/m³ 2,18 €/m³
  1. 1.geriamojo vandens tiekimo
1,07 €/m³ 1,30 €/m³
  1. 2.nuotekų tvarkymo
0,73 €/m³ 0,88 €/m³
1.3.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 1,31 € butui per mėn. 1,58 € butui per mėn.
1.3.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso  0,72 € butui per mėn. 0,87 € butui per mėn.
  1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus:
1,77 €/m³ 2,14 €/m³
  1. 1.geriamojo vandens tiekimo
1,05 €/m³ 1,27 €/m³
2.2.         nuotekų tvarkymo 0,72 €/m³ 0,87 €/m³
2.3. apskaitos prietaisų priežiūros paslaugos bazinė kaina:
2.3.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 1,28 € apskaitosprietaisui per mėn. 1,55 € apskaitos prietaisui per mėn.
2.3.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso 0,83 € namui per mėn. 1,00 € namui per mėn.
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojų (gyventojų) kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade, iš šio skaičiaus: 1,73 €/m³ 2,09 €/m³
3.1. geriamojo vandens tiekimo 1,03 €/m³ 1,24 €/m³
3.2. nuotekų tvarkymo 0,70 €/m³ 0,85 €/m³
3.3. apskaitos prietaisų priežiūros paslaugos bazinė kaina 6,86 € namui per mėn. 8,30 € namui per mėn.
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams (gyventojams) ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade (PVM9%), iš šio skaičiaus: 1,73 €/m³ 1,88 €/m³
4.1. geriamojo vandens tiekimo 1,03 €/m³ 1,12 €/m³
4.2. nuotekų tvarkymo 0,70 €/m³ 0,76 €/m³
5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams, iš šio skaičiaus: 1,83 €/m³ 2,21 €/m³
5.1. geriamojo vandens tiekimo 1,13 €/m³ 1,36 €/m³
5.2. nuotekų tvarkymo 0,70 €/m³ 0,85 €/m³
6. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros paslaugos kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus: 6,86 € apskaitos prietaisui per mėn. 8,30 € apskaitos prietaisui per mėn.
6.1. apskaitos prietaisui, kurio diametras:
6.1.1. Ø 15 mm 2,27 € apskaitos prietaisui per mėn. 2,75 € apskaitos prietaisui per mėn.
6.1.2. Ø 20 mm 3,83 € apskaitos prietaisui per mėn. 4,63 € apskaitos prietaisui per mėn.
6.1.3. Ø 25 mm 10,64 € apskaitos prietaisui per mėn. 12,87 € apskaitos prietaisui per mėn.
6.1.4. Ø 32 mm 11,48 € apskaitos prietaisui per mėn. 13,89 € apskaitos prietaisui per mėn.
6.1.5. Ø 40 mm 19,13 € apskaitos prietaisui per mėn. 23,15 € apskaitos prietaisui per mėn.
6.1.6. Ø 50 mm 32,52 € apskaitos prietaisui per mėn. 39,35 € apskaitos prietaisui per mėn.
6.2. dviejų srautų apskaitos prietaisui:
6.2.1. Ø 50 mm 126,39 € apskaitos prietaisui per mėn. 152,93 € apskaitos prietaisui per mėn.
6.2.2. Ø 65 mm 135,95 € apskaitos prietaisui per mėn. 164,50 € apskaitos prietaisui per mėn.
6.2.3. Ø 80 mm 141,93 € apskaitos prietaisui per mėn. 171,74 € apskaitos prietaisui per mėn.
6.2.4. Ø 100 mm 167,88 € apskaitos prietaisui per mėn. 203,13 € apskaitos prietaisui per mėn.
7. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas 0,16 €/m³ 0,19 €/m³
8. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina 7,47 €/m³ 9,04 €/m³
9. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,062 €/m³ 0,075 €/m³
10. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą 0,050 €/m³ 0,061 €/m³
11. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50 mg/l) azoto (N) koncentracijos padidėjimą 0,005 €/m³ 0,006 €/m³
12. Nuotekų valymo kaina abonentams (įmonėms) už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos (10 mg/l) fosforo (P) koncentracijos padidėjimą 0,001 €/m³ 0,0012 €/m³
 
 


20-140

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode