Visuotiniai atlaidai Pasaulinės senelių dienos proga

Apaštališkoji penitenciarija paskelbė dekretą, kuriuo popiežius Pranciškus suteikia galimybę gauti visuotinius atlaidus įprastomis sąlygomis (būti atlikusiam išpažintį, priimti Komuniją ir melstis popiežiaus intencijomis) seneliams, pagyvenusiems žmonėms ir visiems tikintiesiems, kurie Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga liepos 28 d. dalyvaus pamaldose, vyksiančiose visame pasaulyje.

Popiežius paskelbs penkiolika naujų šventųjų

akutisPopiežius Pranciškus pirmadienio, liepos 1-osios rytą, vadovavo konsistorijai dėl naujų šventųjų skelbimo.

Konsistorijos metu priimtas sprendimas dėl penkiolikos palaimintųjų, įskaitant vienuolikos kankinių, kanonizavimo. Popiežiaus sprendimu, keturiolikos palaimintųjų vardai bus įrašyti į šventųjų sąrašą spalio 20 d. Dėl vieno būsimo šventojo – palaimintojo Karolio Akučio – kanonizavimo datos popiežius nuspręs vėliau.

„Kur baigiasi religija ir prasideda politika?“ – kaip religijų pažinimas padeda suprasti šiandienos pasaulį

bazkryziusSpaudos antraštės mirga nuo pranešimų apie religiniais vadinamus karinius konfliktus. Jau itin plačiai šnekama apie aktyvų Rusijos stačiatikių bažnyčios vaidmenį pateisinant ir net skatinant karą prieš Ukrainą. O Lietuvos Respublikos Seimo salėje vis įsiplieskia diskusijos dėl religinių bendruomenių statuso, persikėlusios ir į Europos žmogaus teisių teismą.

Visi katalikai kviečiami auka prisidėti prie popiežiaus misijos

popskatikasSekmadienį, birželio 30-ąją, visose pasaulio vyskupijose yra renkama rinkliava, kuri skiriama popiežiui, vadinamasis „Petro skatikas“, padedantis jam ir jo bendradarbiams vykdyti misiją, atsiliepti į pagalbos prašymus, ypač ten, kur trūksta taikos, kur žemę nusiaubė sausra arba liūtys. Savo auka „padėdami popiežiui padėti“ tikintieji taip pat taip pat išreiškia vienybę su Šventuoju Sostu.

Paskelbta popiežiaus žinia Pasaulinei vargstančiųjų dienai

caritoPopiežius Pranciškus žinioje aštuntajai Pasaulinei vargstančiųjų dienai, minimai maldai skirtais pasirengimo 2025 metų jubiliejui metais, kviečia skirti didesnį dvasinį dėmesį vargstantiesiems. Jiems reikia Dievo, bet taip pat ir mūsų, kad vargstantiesiems būtume konkretus Dievo artumo ir įsiklausymo ženklas. Žinios tekstą ketvirtadienį, birželio 13 d., paskelbė paties popiežiaus vadovaujama Romos kurijos Evangelizacijos dikasterija.

Karolis Akutis bus skelbiamas šventuoju

akutisSu juo, šventaisiais bus skelbiama dar keturiolika palaimintųjų ir kankinių, vyrų ir moterų. Dekretus dėl palaimintųjų užtarimu įvykusių stebuklų ir kitų Dievo tarnų krikščioniškųjų dorybių herojiškumo bei kankinystės ketvirtadienį, gegužės 23 d., paskelbė Šventųjų skelbimo dikasterija, be minėtųjų dekretų pranešusi ir apie kitas popiežiaus patvirtintas kanonizacijas.

Naujos normos dėl antgamtinių reiškinių

antgamtiniaiTikėjimo mokymo dikasterija paskelbė naujas normas dėl tariamų arba galimų antgamtinių reiškinių tyrimo, taip pat dėl tikinčiųjų, susiduriančių su tokiais reiškiniais, sielovadinio palydėjimo. Naujos normos įsigalios Sekminių iškilmės dieną, gegužės 19-ąją.

Popiežius klebonams: įtraukite visus bendruomenių narius

suklebonaisKetvirtadienį Šv. Petro bazilikoje koncelebruotomis Mišiomis baigėsi nuo pirmadienio vykęs tarptautinis sinodinis klebonų susitikimas. Prieš tai, ketvirtadienio rytą, klebonų susitikimo dalyvavus priėmė popiežius Pranciškus. Bažnyčiai Lietuvoje susitikime atstovavo Krekenavos klebonas kun. Gediminas Jankūnas.

2025 m. žengsiantys per Šventąsias duris kviečiami registruotis

popirdurysPo savaitės, ateinantį ketvirtadienį, gegužės 9 d., per Šeštines, popiežius paskelbs Šventųjų 2025 m. bulę, kurioje pristatys pagrindinius jubiliejinių metų tikslus ir renginius. Kai kuriuos pasirengimo jubiliejui aspektus paminėjo arkivyskupas S. Fisichella balandžio 30 d. susitikime Romoje su spaudos atstovais.

Balandžio 21 d. – 61-oji Pasaulinė maldos už pašaukimus diena. Ta tema – Popiežiaus Pranciškaus žinia „Pašaukti sėti viltį ir kurti taiką“

popizprancBrangūs broliai ir seserys!

Pasaulinė maldos už pašaukimus diena kasmet kviečia mus apmąstyti brangią pašaukimo dovaną, kurią Viešpats skiria kiekvienam iš mūsų, savo ištikimai keliaujančiai tautai, kad galėtume dalyvauti jo meilės plane ir įkūnyti Evangelijos grožį pagal skirtingą savo gyvenimo statusą.

Pamaldumo Švč. Širdžiai jubiliejus

baznyciajezaussirdis

„Pamaldumas Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai iš esmės yra ne kas kita, kaip pamaldumas meilei, kurią Dievas mums rodo per Jėzų“, – rašo popiežius Pijus XII enciklikoje „Haurietis Aquas“, skatinančiai praktikuoti šį pamaldumą. Šiais metais vienas iš istorinių šio pamaldumo centrų – Švenčiausiosios Širdies šventovė Burgundijos mieste Paray-le Monial – kviečia kartu minėti 350 metų jubiliejų, kuris jau prasidėjo.

Prasidėjo Dželos Gailestingojo Jėzaus ikonos piligrimystė po pasaulį

ikonaDželos mieste, Sicilijos saloje, Atvelykio sekmadienį, kurį katalikų pasaulyje jau tapo įprasta vadinti Dievo Gailestingumo sekmadieniu, ir minint Maldos metus, prasidėjo Gailestingojo Jėzaus ikonos tarptautinė piligrimystė „Peregrinatio Misericordiæ“, kuri, pasak jos sumanytojų, keliaus po visą pasaulį ir truks beveik dešimtmetį.

„Dignitas infinita“. Naujas dokumentas apie žmogaus orumą

Balandžio 8 d. paskelbta Tikėjimo mokymo dikasterijos deklaracija „Dignitas infinita“. Dokumentą, kuriame kalbama apie žmogaus orumą ir apie mūsų laikais dažnus jo pažeidimus, apžvelgia Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos redakcijų direktorius Andrea Tornielli.

Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis

verbosPer gavėnią mes buvome pagrindiniai veikėjai. Tada buvo mūsų maldos, aukos, atgailos laikas, o šią savaitę pagrindinis veikėjas yra Jėzus. Per gavėnią klausėme savęs, ką galime padaryti dėl Dievo, o šią savaitę su nuostaba kontempliuojame, ką Dievas padarė dėl mūsų.

Popiežius Pranciškus: negalvoju apie atsistatydinimą

pasnKovo 19-ąją – popiežiaus Pranciškaus tarnystės iškilmingos pradžios 11-ųjų metinių dieną – Europos ir Amerikos knygynuose pasirodys knyga „Life. Mano istorija istorijoje“. Tai popiežiaus Pranciškaus autobiografija, kurią parašyti jam padėjo italas žurnalistas Fabio Marchese Ragona. Ketvirtadienį italų spaudoje buvo paskelbtas knygos anonsas su keliomis ištraukomis.

Jėzus kiekvieną milisekundę meldžiasi mumyse. Tiesiog atsiliepkime

malda„Kas yra malda? Tiek daug iš mūsų turi tokias sustingusias maldos sampratas, kad įstumia save į labai nuviliantį, sumaištį keliantį ir visai nenaudingą akligatvį. Štai mano apibrėžimas: malda yra sielos ir Dievo bendravimo linija. Iš tiesų, tarp Dievo ir kiekvienos gyvos būtybės yra ryšio linija. Jei jį nutrūks, mes nustosime egzistuoti. Būtent Dievo gyvenimas mumyse palaiko mūsų egzistenciją“, – rašo australė benediktinė Hilda Scott OSB.

Popiežius: „Šiandien man įteikė fronte žuvusio kario rožinį“

popizprancKovo 13 dienos bendrojoje audiencijoje, kuri sutapo su Pranciškaus išrinkimo išrinkimo 11-osiomis metinėmis, popiežius sveikino Šv. Petro aikštėje buvusias piligrimų grupes, tarp kurių – karmeličių misionierių kapitulos nares ir Italijos karinio jūrų laivyno mokyklos kadetus. Popiežius paskatino gražiems gavėnios gestams, bet visų pirma – meldė už karų aukas.

100 dienų iki didelio katalikiško sambūrio Vokietijoje

erfurtasVasario 19 dieną, pažymi Vokietijos katalikų žiniasklaidos priemonės, liko šimtas dienų iki Katalikų dienų, vieno iš didžiausio ir tradicinio katalikiško sambūrio, kurio tradicija tęsiasi nuo 1848 metų ir kurios įkvėpė daug iniciatyvų Bažnyčioje Vokietijoje. Šiemet Katalikų dienos vyks Tiuringijos žemės sostinėje Erfurte, jos prasidės gegužės 29 ir tęsis iki birželio 2-osios.

Lietuva skyrė po vienodai lėšų Konstantinopolio ir Maskvos ortodoksams – 77,6 tūkst. eurų

staciatikiaiLietuva šią savaitę skyrė po vienodai lėšų Maskvos patriarchatui pavaldžiai Lietuvos stačiatikių arkivyskupijai ir neseniai įsisteigusiam Konstantonopolio patriarchato egzarchatui – abi bendruomenės gavo po 77,6 tūkst. eurų.

Tai numatyta finansų ministrės Gintarės Skaistės pirmadienį pasirašytame įsakyme dėl lėšų paskirstymo tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode